High Value Corporate Training

Kursus Akta Pekerja 1995 (Pindaan 2022)

Dalam kursus ini, anda akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang Akta Pekerja 1955 dan implikasinya terhadap amalan pengurusan sumber manusia di organisasi anda.

Dipercayai Oleh:

Maklumat Kursus

Kursus ini direka untuk majikan, pengurus sumber manusia, dan individu yang terlibat dalam pengurusan pekerja.

Peserta akan mempelajari aspek-aspek penting Akta Pekerja 1955, termasuk hak dan tanggungjawab majikan serta pekerja, kontrak pekerjaan, gaji dan kebajikan, serta penyelesaian pertikaian.

Kursus ini akan membantu peserta memahami dan mematuhi peruntukan undang-undang buruh untuk mengelakkan sebarang perlanggaran atau tindakan undang-undang.

Selesai kursus ini:

 • Memahami peruntukan utama Akta Pekerja 1955 dan pindaan terkini
 • Mengetahui hak dan tanggungjawab majikan serta pekerja di bawah undang-undang
 • Mempelajari aspek-aspek penting kontrak pekerjaan dan terma serta syarat pekerjaan
 • Memahami peraturan berkaitan gaji, kebajikan, dan faedah pekerja
 • Mengenali mekanisme penyelesaian pertikaian dan tindakan disiplin
 • Mengaplikasikan pengetahuan Akta Pekerja 1955 dalam pengurusan sumber manusia

2 hari bermula 9 pagi sehingga 5 petang.

Kami akan menggunakan kaedah:

 • Kuliah dan pembentangan
 • Perbincangan kumpulan
 • Latihan praktikal
 • Simulasi

Setiap sesi boleh memuatkan sehingga 25 orang peserta sahaja.

Kursus ini sesuai untuk:

 • Pengurus sumber manusia
 • Ketua jabatan
 • Penyelia yang terlibat dalam proses pengambilan pekerja
 • Individu yang berminat dalam bidang sumber manusia dan pengambilan pekerjasi atau syarikat

Modul 1: Pengenalan kepada Akta Pekerja 1955

 • Latar belakang dan kepentingan Akta Pekerja 1955
 • Pindaan terkini dan implikasinya


Modul 2: Kontrak Pekerjaan dan Terma serta Syarat

 • Elemen penting dalam kontrak pekerjaan
 • Terma dan syarat pekerjaan yang mandatori
 • Perubahan terma dan syarat pekerjaan


Modul 3: Gaji, Kebajikan, dan Faedah Pekerja

 • Peraturan berkaitan gaji dan upah
 • Waktu kerja, kerja lebih masa, dan hari rehat
 • Cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti-cuti lain
 • Penyediaan tempat kerja yang selamat dan sihat


Modul 4: Penyelesaian Pertikaian dan Tindakan Disiplin

 • Mekanisme penyelesaian pertikaian di bawah Akta Pekerja 1955
 • Prosedur dan prinsip tindakan disiplin
 • Pembuangan kerja dan pemberhentian pekerja


Modul 5: Pematuhan dan Penguatkuasaan

 • Peranan Jabatan Tenaga Kerja dalam penguatkuasaan
 • Penalti dan denda bagi ketidakpatuhan
 • Amalan terbaik dalam pematuhan Akta Pekerja 1955


Modul 6: Latihan Praktikal dan Kajian Kes

 • Aplikasi praktikal Akta Pekerja 1955 dalam senario sebenar
 • Kajian kes dan perbincangan


Modul 7: Rumusan dan Penutup

 • Ringkasan pembelajaran utama
 • Sesi soal jawab dan refleksi
 • Penilaian kursus dan maklum balas

Yuran kursus ini RM9,000.

Ada 2 kaedah pembayaran:

 1. Menggunakan dana sendiri
 2. Menggunakan caruman HRDC anda

Tuan Firdaus Jailan merupakan seorang strategis perniagaan dan pempengaruh bisnes.

Beliau dikenali melalui perkongsian tentang ilmu perniagaan yang praktikal dan mudah dilaksanakan.

Beliau juga merupakan pengasas syarikat ABS Digital Media Sdn Bhd, ABS Urus Sdn Bhd, ABS Comp Sdn Bhd & ABS Training Sdn Bhd.

Firdaus Jailan dikenali atas pendekatan perniagaannya yang jujur dan terus terang.

Klik sini untuk trainer profile yang lebih lengkap.

Contact

Hubungi Kami

Klik Di Bawah Untuk Contact Kami

Klik sini untuk team kami bantu.
Ada soalan?
Oleh: ABS Digital
Hai! Ada sebarang soalan? Klik butang hijau di bawah: