Kursus Human Resource (HR)

Human Resource (HR) merupakan barisan penting dalam memastikan organisasi anda harmoni dan berkembang dengan pengurusan pasukan yang baik.

Kursus HR 101

Aanda akan mempelajari teknik-teknik komunikasi yang efektif untuk memimpin dan memotivasi orang bawahan serta membaiki hubungan sesama ahli pasukan.

Kursus Mengambil Pekerja

Anda akan belajar cara-cara yang berkesan untuk mendorong dan meningkatkan semangat kerja staf melalui komunikasi yang berpengaruh.

Kursus Membuang Pekerja Toksik

Anda akan belajar cara-cara berkesan untuk memberi arahan yang jelas dan persuasif kepada staf agar dapat meningkatkan produktiviti dan prestasi kerja.

Kursus Mengurus Staff Bermasalah

Anda akan belajar cara-cara berkesan untuk menegur kesalahan staf dengan cara yang membina dan tidak merosakkan semangat kerja mereka.

Kursus Pengiraan Gaji & Rekod

Anda akan belajar cara berkesan mengurus dan menyelesaikan konflik dalam pasukan agar dapat mengekalkan suasana yang harmoni dan produktif.

Kursus Akta Pekerja 1955

Anda akan belajar cara berkesan mengurus dan menyelesaikan konflik dalam pasukan agar dapat mengekalkan suasana yang harmoni dan produktif.

Contact

Hubungi Kami

Klik Di Bawah Untuk Contact Kami

Klik sini untuk team kami bantu.
Ada soalan?
Oleh: ABS Digital
Hai! Ada sebarang soalan? Klik butang hijau di bawah: