High Value Corporate Training

Kursus Melaksanakan SOP

Anda akan belajar strategi, teknik, dan amalan terbaik untuk melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) secara efektif dalam organisasi andamemastikan keberkesanan pelaksanaan SOP.

Dipercayai Oleh:

Maklumat Kursus

Kursus ini bertujuan untuk membekalkan peserta dengan strategi dan teknik yang diperlukan untuk melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) secara efektif dalam organisasi.

Peserta akan mempelajari cara-cara untuk memperkenalkan SOP kepada warga kerja, memberikan latihan yang berkesan, dan memantau pematuhan terhadap SOP untuk memastikan keberkesanan pelaksanaannya.

Selesai kursus ini:

 • Memahami kepentingan pelaksanaan SOP yang efektif
 • Merancang strategi pelaksanaan SOP yang komprehensif
 • Membangunkan pelan komunikasi untuk memperkenalkan SOP kepada warga kerja
 • Mereka bentuk program latihan SOP yang berkesan
 • Memantau dan menilai pematuhan terhadap SOP
 • Menangani cabaran dalam pelaksanaan SOP

2 hari bermula 9 pagi sehingga 5 petang.

Kami akan menggunakan kaedah:

 • Kuliah dan pembentangan
 • Perbincangan kumpulan
 • Latihan praktikal
 • Kajian kes
 • Simulasi

Setiap sesi boleh memuatkan sehingga 25 orang peserta sahaja.

Kursus ini sesuai untuk:

 • Pengurus operasi dan penyelia
 • Eksekutif dan staf yang terlibat dalam pembangunan proses
 • Jurulatih dan perunding dalaman
 • Individu yang berminat untuk meningkatkan kemahiran dalam pembangunan SOP

Modul 1: Pengenalan kepada Pelaksanaan SOP

 • Kepentingan pelaksanaan SOP yang efektif
 • Faktor-faktor kejayaan kritikal dalam pelaksanaan SOP
 • Kesilapan umum dalam pelaksanaan SOP


Modul 2: Perancangan Strategi Pelaksanaan SOP

 • Pembangunan pelan pelaksanaan SOP yang komprehensif
 • Mengenal pasti sumber dan keperluan latihan
 • Menetapkan pelan tindakan dan jadual pelaksanaan


Modul 3: Komunikasi dan Pengenalan SOP

 • Strategi komunikasi yang efektif untuk memperkenalkan SOP
 • Membangunkan bahan komunikasi seperti manual, brosur, dan video
 • Mengadakan sesi taklimat dan soal jawab


Modul 4: Latihan dan Pembangunan Kemahiran

 • Mereka bentuk program latihan SOP yang berkesan
 • Teknik latihan seperti demonstrasi, simulasi, dan main peranan
 • Penilaian keberkesanan latihan dan penambahbaikan berterusan


Modul 5: Pemantauan dan Penilaian Pematuhan SOP

 • Kaedah pemantauan pematuhan SOP
 • Penggunaan senarai semak dan audit dalaman
 • Mengukur prestasi dan keberkesanan SOP


Modul 6: Menangani Cabaran dalam Pelaksanaan SOP

 • Mengenal pasti dan menangani rintangan perubahan
 • Strategi untuk mendapatkan sokongan dan komitmen warga kerja
 • Pengurusan konflik dan penyelesaian masalah


Modul 7: Latihan Praktikal Pelaksanaan SOP

 • Latihan praktikal pelaksanaan SOP berdasarkan senario sebenar
 • Pembentangan hasil kerja kumpulan
 • Sesi maklum balas dan penilaian

Yuran kursus ini RM9,000.

Ada 2 kaedah pembayaran:

 1. Menggunakan dana sendiri
 2. Menggunakan caruman HRDC anda

Tuan Firdaus Jailan merupakan seorang strategis perniagaan dan pempengaruh bisnes.

Beliau dikenali melalui perkongsian tentang ilmu perniagaan yang praktikal dan mudah dilaksanakan.

Beliau juga merupakan pengasas syarikat ABS Digital Media Sdn Bhd, ABS Urus Sdn Bhd, ABS Comp Sdn Bhd & ABS Training Sdn Bhd.

Firdaus Jailan dikenali atas pendekatan perniagaannya yang jujur dan terus terang.

Klik sini untuk trainer profile yang lebih lengkap.

Contact

Hubungi Kami

Klik Di Bawah Untuk Contact Kami

Klik sini untuk team kami bantu.
Ada soalan?
Oleh: ABS Digital
Hai! Ada sebarang soalan? Klik butang hijau di bawah: