High Value Corporate Training

Kursus Membukukan SOP

Anda akan mempelajari teknik, strategi, dan amalan terbaik untuk membukukan Standard Operating Procedure (SOP) secara sistematik untuk sentiasa relevan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Dipercayai Oleh:

Maklumat Kursus

Kursus ini bertujuan untuk membekalkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membukukan Standard Operating Procedure (SOP) secara efektif dalam organisasi.

Peserta akan mempelajari kaedah dokumentasi SOP yang sistematik, strategi pengurusan dokumen SOP, dan cara-cara untuk mengemaskinikan SOP agar sentiasa relevan dengan keperluan organisasi.

Selesai kursus ini:

 • Memahami kepentingan pembukuan SOP yang efektif
 • Mempelajari teknik dokumentasi SOP yang sistematik dan konsisten
 • Mengurus dokumen SOP dengan efisien menggunakan sistem pengurusan dokumen
 • Mengemaskinikan SOP secara berkala untuk memastikan kerelevanan
 • Memudahkan akses kepada SOP bagi semua pihak yang berkepentingan
 • Menggalakkan penggunaan SOP sebagai rujukan utama dalam operasi harian

2 hari bermula 9 pagi sehingga 5 petang.

Kami akan menggunakan kaedah:

 • Kuliah dan pembentangan
 • Perbincangan kumpulan
 • Latihan praktikal
 • Kajian kes
 • Simulasi

Setiap sesi boleh memuatkan sehingga 25 orang peserta sahaja.

Kursus ini sesuai untuk:

 • Pengurus operasi dan penyelia
 • Eksekutif dan staf yang terlibat dalam pembangunan proses
 • Jurulatih dan perunding dalaman
 • Individu yang berminat untuk meningkatkan kemahiran dalam pembangunan SOP

Modul 1: Pengenalan kepada Pembukuan SOP

 • Kepentingan pembukuan SOP yang efektif
 • Faedah dokumentasi SOP yang sistematik
 • Peranan pembukuan dalam pengurusan kualiti


Modul 2: Teknik Dokumentasi SOP

 • Format dan gaya penulisan SOP yang konsisten
 • Penggunaan gambar rajah, carta alir, dan visual
 • Penggunaan templat dan panduan dokumentasi SOP
 • Tip untuk dokumentasi SOP yang jelas dan mudah difahami


Modul 3: Pengurusan Dokumen SOP

 • Sistem pengurusan dokumen yang efektif
 • Pengindeksan dan pengkategorian dokumen SOP
 • Kawalan versi dan perubahan dokumen SOP
 • Pengarkiban dan pelupusan dokumen SOP


Modul 4: Mengemaskinikan SOP

 • Kepentingan mengemaskinikan SOP secara berkala
 • Proses semakan dan penilaian SOP
 • Mengenal pasti keperluan perubahan dan penambahbaikan SOP
 • Melibatkan pihak berkepentingan dalam pengemaskinian SOP


Modul 5: Akses dan Penggunaan SOP

 • Memudahkan akses kepada SOP bagi semua pihak yang berkepentingan
 • Penggunaan platform digital untuk perkongsian SOP
 • Latihan dan komunikasi berkaitan SOP yang telah dikemaskini
 • Menggalakkan penggunaan SOP sebagai rujukan utama dalam operasi harian


Modul 6: Penggunaan Perisian Pengurusan Dokumen

 • Pengenalan kepada perisian pengurusan dokumen
 • Ciri-ciri dan fungsi utama perisian
 • Demonstrasi penggunaan perisian untuk pembukuan SOP
 • Latihan praktikal menggunakan perisian


Modul 7: Latihan Praktikal Pembukuan SOP

 • Latihan praktikal pembukuan SOP berdasarkan senario sebenar
 • Pembentangan hasil kerja kumpulan
 • Sesi maklum balas dan penilaian

Yuran kursus ini RM9,000.

Ada 2 kaedah pembayaran:

 1. Menggunakan dana sendiri
 2. Menggunakan caruman HRDC anda

Tuan Firdaus Jailan merupakan seorang strategis perniagaan dan pempengaruh bisnes.

Beliau dikenali melalui perkongsian tentang ilmu perniagaan yang praktikal dan mudah dilaksanakan.

Beliau juga merupakan pengasas syarikat ABS Digital Media Sdn Bhd, ABS Urus Sdn Bhd, ABS Comp Sdn Bhd & ABS Training Sdn Bhd.

Firdaus Jailan dikenali atas pendekatan perniagaannya yang jujur dan terus terang.

Klik sini untuk trainer profile yang lebih lengkap.

Contact

Hubungi Kami

Klik Di Bawah Untuk Contact Kami

Klik sini untuk team kami bantu.
Ada soalan?
Oleh: ABS Digital
Hai! Ada sebarang soalan? Klik butang hijau di bawah: