High Value Corporate Training

Kursus Menguatkuasakan SOP

Anda akan belajar strategi, teknik, dan amalan terbaik untuk menguatkuasakan Standard Operating Procedure (SOP) secara efektif dalam organisasi anda yang mementingkan kualiti dan konsistensi.

Dipercayai Oleh:

Maklumat Kursus

Kursus ini bertujuan untuk membekalkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menguatkuasakan Standard Operating Procedure (SOP) secara efektif dalam organisasi.

Peserta akan mempelajari kaedah pemantauan pematuhan SOP, strategi untuk menangani ketidakpatuhan, dan cara-cara untuk menggalakkan budaya kerja yang mementingkan kualiti dan konsistensi melalui penguatkuasaan SOP yang berkesan.

Selesai kursus ini:

 • Memahami kepentingan penguatkuasaan SOP yang efektif
 • Membangunkan sistem pemantauan pematuhan SOP yang komprehensif
 • Mengenal pasti dan menangani ketidakpatuhan terhadap SOP
 • Menjalankan audit dalaman dan penilaian prestasi berkaitan SOP
 • Menggalakkan budaya kerja yang mementingkan kualiti dan konsistensi
 • Menggunakan teknologi untuk memudahkan penguatkuasaan SOP

2 hari bermula 9 pagi sehingga 5 petang.

Kami akan menggunakan kaedah:

 • Kuliah dan pembentangan
 • Perbincangan kumpulan
 • Latihan praktikal
 • Kajian kes
 • Simulasi

Setiap sesi boleh memuatkan sehingga 25 orang peserta sahaja.

Kursus ini sesuai untuk:

 • Pengurus operasi dan penyelia
 • Eksekutif dan staf yang terlibat dalam pembangunan proses
 • Jurulatih dan perunding dalaman
 • Individu yang berminat untuk meningkatkan kemahiran dalam pembangunan SOP

Modul 1: Pengenalan kepada Penguatkuasaan SOP

 • Kepentingan penguatkuasaan SOP yang efektif
 • Kesan ketidakpatuhan terhadap SOP
 • Peranan penguatkuasaan dalam menjamin kualiti dan konsistensi


Modul 2: Pemantauan Pematuhan SOP

 • Membangunkan sistem pemantauan pematuhan SOP
 • Penggunaan senarai semak dan borang pematuhan
 • Pengumpulan dan analisis data pematuhan
 • Petunjuk prestasi utama (KPI) untuk pematuhan SOP


Modul 3: Menangani Ketidakpatuhan terhadap SOP

 • Mengenal pasti punca ketidakpatuhan
 • Strategi untuk menangani ketidakpatuhan
 • Tindakan pembetulan dan pencegahan
 • Komunikasi dan maklum balas yang efektif


Modul 4: Audit Dalaman dan Penilaian Prestasi

 • Merancang dan melaksanakan audit dalaman SOP
 • Teknik pengauditan yang efektif
 • Penilaian prestasi berkaitan pematuhan SOP
 • Tindakan susulan dan penambahbaikan berterusan


Modul 5: Menggalakkan Budaya Kerja Berkualiti

 • Kepentingan budaya kerja dalam penguatkuasaan SOP
 • Strategi untuk menggalakkan budaya kerja yang mementingkan kualiti dan konsistensi
 • Penglibatan dan pemberdayaan pekerja dalam penguatkuasaan SOP
 • Pengiktirafan dan ganjaran untuk pematuhan SOP


Modul 6: Penggunaan Teknologi dalam Penguatkuasaan SOP

 • Peranan teknologi dalam memudahkan penguatkuasaan SOP
 • Sistem pengurusan dokumen elektronik
 • Alat pemantauan pematuhan dalam talian
 • Analisis data dan pelaporan menggunakan perisian


Modul 7: Latihan Praktikal Penguatkuasaan SOP

 • Latihan praktikal penguatkuasaan SOP berdasarkan senario sebenar
 • Pembentangan hasil kerja kumpulan
 • Sesi maklum balas dan penilaian

Yuran kursus ini RM9,000.

Ada 2 kaedah pembayaran:

 1. Menggunakan dana sendiri
 2. Menggunakan caruman HRDC anda

Tuan Firdaus Jailan merupakan seorang strategis perniagaan dan pempengaruh bisnes.

Beliau dikenali melalui perkongsian tentang ilmu perniagaan yang praktikal dan mudah dilaksanakan.

Beliau juga merupakan pengasas syarikat ABS Digital Media Sdn Bhd, ABS Urus Sdn Bhd, ABS Comp Sdn Bhd & ABS Training Sdn Bhd.

Firdaus Jailan dikenali atas pendekatan perniagaannya yang jujur dan terus terang.

Klik sini untuk trainer profile yang lebih lengkap.

Contact

Hubungi Kami

Klik Di Bawah Untuk Contact Kami

Klik sini untuk team kami bantu.
Ada soalan?
Oleh: ABS Digital
Hai! Ada sebarang soalan? Klik butang hijau di bawah: