High Value Corporate Training

Kursus Membina SOP

Anda akan belajar teknik-teknik dan amalan terbaik untuk membangunkan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas, konsisten, dan berkesan untuk meningkatkan kecekapan operasi dan produktiviti dalam organisasi anda.

Dipercayai Oleh:

Maklumat Kursus

Kursus ini bertujuan untuk membekalkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membina Standard Operating Procedure (SOP) yang efektif dalam organisasi.

Peserta akan mempelajari langkah-langkah sistematik dalam membangunkan SOP, dari mengenal pasti keperluan hingga mendokumentasikan prosedur dengan jelas.

Selesai kursus ini:

 • Memahami kepentingan dan faedah SOP dalam organisasi.
 • Mengenal pasti proses-proses yang memerlukan SOP.
 • Menganalisis aliran kerja dan mengenal pasti langkah-langkah kritikal.
 • Mendokumentasikan SOP dengan format yang jelas dan konsisten.
 • Melibatkan pihak berkepentingan dalam pembangunan SOP.
 • Mengesahkan dan mendapat kelulusan untuk SOP yang dibangunkan.

2 hari bermula 9 pagi sehingga 5 petang.

Kami akan menggunakan kaedah:

 • Kuliah dan pembentangan
 • Perbincangan kumpulan
 • Latihan praktikal
 • Kajian kes
 • Simulasi

Setiap sesi boleh memuatkan sehingga 25 orang peserta sahaja.

Kursus ini sesuai untuk:

 • Pengurus operasi dan penyelia
 • Eksekutif dan staf yang terlibat dalam pembangunan proses
 • Jurulatih dan perunding dalaman
 • Individu yang berminat untuk meningkatkan kemahiran dalam pembangunan SOP

Modul 1: Pengenalan kepada Standard Operating Procedure (SOP)

 • Definisi SOP
 • Kepentingan SOP dalam organisasi
 • Faedah SOP yang efektif


Modul 2: Mengenal pasti Keperluan SOP

 • Kriteria untuk menentukan proses yang memerlukan SOP
 • Analisis aliran kerja
  Mengenal pasti langkah-langkah kritikal dalam proses


Modul 3: Teknik Dokumentasi SOP

 • Format dan gaya penulisan SOP
 • Penggunaan visual dan gambar rajah
 • Tip dokumentasi yang jelas dan konsisten


Modul 4: Penglibatan Pihak Berkepentingan

 • Mengenal pasti pihak berkepentingan utama
 • Strategi untuk mendapatkan input dan maklum balas
 • Menguruskan konflik dan perbezaan pendapat


Modul 5: Pengesahan dan Kelulusan SOP

 • Proses semakan dan pengesahan SOP
 • Mendapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan
 • Menguruskan versi dan perubahan SOP


Modul 6: Latihan Praktikal Pembinaan SOP

 • Latihan praktikal pembangunan SOP berdasarkan senario sebenar
 • Pembentangan hasil kerja kumpulan
  Sesi maklum balas dan penilaian

Yuran kursus ini RM9,000.

Ada 2 kaedah pembayaran:

 1. Menggunakan dana sendiri
 2. Menggunakan caruman HRDC anda

Tuan Firdaus Jailan merupakan seorang strategis perniagaan dan pempengaruh bisnes.

Beliau dikenali melalui perkongsian tentang ilmu perniagaan yang praktikal dan mudah dilaksanakan.

Beliau juga merupakan pengasas syarikat ABS Digital Media Sdn Bhd, ABS Urus Sdn Bhd, ABS Comp Sdn Bhd & ABS Training Sdn Bhd.

Firdaus Jailan dikenali atas pendekatan perniagaannya yang jujur dan terus terang.

Klik sini untuk trainer profile yang lebih lengkap.

Contact

Hubungi Kami

Klik Di Bawah Untuk Contact Kami

Klik sini untuk team kami bantu.
Ada soalan?
Oleh: ABS Digital
Hai! Ada sebarang soalan? Klik butang hijau di bawah: