High Value Corporate Training

Kursus Pengurusan Gaji & Rekod

Dalam kursus ini, anda akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengurusan gaji dan rekod, serta mempelajari panduan praktikal untuk memastikan pematuhan terhadap akta berkaitan.

Dipercayai Oleh:

Maklumat Kursus

Kursus ini direka untuk pengurus sumber manusia, pegawai gaji, dan individu yang terlibat dalam pengurusan gaji dan rekod pekerja.

Peserta akan mempelajari aspek-aspek penting dalam pengiraan gaji, pembayaran gaji, caruman kepada badan berkanun, dan pengurusan dokumen serta rekod gaji mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan, termasuk Akta Kerja 1955 (Pindaan 2022) dan Akta Perlindungan Data Peribadi.

Selesai kursus ini:

 • Memahami definisi gaji dan upah serta kaedah pengiraan kadar upah
 • Mengetahui peraturan pembayaran gaji dan larangan cara pembayaran gaji
 • Mempelajari cara pengiraan gaji bulanan, kadar kerja lebih masa, dan bayaran baki cuti serta ganti notis
 • Memahami caruman dan potongan kepada badan berkanun seperti KWSP, SOCSO, SIP, dan HRDF
 • Mengetahui tanggungjawab majikan terhadap LHDN dan pengecualian cukai
 • Menyediakan slip gaji dan menyimpan rekod gaji mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi

2 hari bermula 9 pagi sehingga 5 petang.

Kami akan menggunakan kaedah:

 • Kuliah dan pembentangan
 • Perbincangan kumpulan
 • Latihan praktikal
 • Simulasi

Setiap sesi boleh memuatkan sehingga 25 orang peserta sahaja.

Kursus ini sesuai untuk:

 • Pengurus sumber manusia
 • Ketua jabatan
 • Penyelia yang terlibat dalam proses pengambilan pekerja
 • Individu yang berminat dalam bidang sumber manusia dan pengambilan pekerjasi atau syarikat

Modul 1: Pengenalan dan Akta Kerja

 • Pengenalan
 • Objektif dan Agenda
 • Akta Kerja 1955 (Pindaan 2022)


Modul 2: Definisi dan Pengiraan Gaji

 • Definisi Gaji dan Upah
 • Pengiraan Kadar Upah
 • Pengiraan Gaji Bulanan


Modul 3: Pembayaran Gaji dan Potongan

 • Pembayaran Gaji
 • 4 Larangan Cara Pembayaran Gaji
 • Had Pendahuluan Gaji (Advance)
 • Potongan yang Dibenarkan


Modul 4: Kerja Lebih Masa dan Cuti

 • Pengiraan Kadar Kerja Lebih Masa
 • Kelayakan Cuti – Hari Kelepasan Am
 • Pengiraan Kadar Kerja Lebih Masa – Hari Kelepasan Am
 • Pengiraan Bayaran Baki Cuti dan Bayaran Ganti Notis


Modul 5: Caruman dan Potongan Kepada Badan Berkanun

 • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
 • Pertubuhan Keselamatan Sosial (SOCSO)
 • Skim Insurans Pekerjaan (SIP)
 • Human Resource Development Corporation (HRDF)


Modul 6: Tanggungjawab Majikan Terhadap LHDN

 • LHDN – Tanggungjawab Majikan
 • LHDN – Tanggungjawab Majikan (Laporan)
 • LHDN – Pendapatan Penggajian
 • LHDN – Pengecualian Cukai
 • LHDN – Manfaat Berupa Barangan
 • LHDN – Kalkulator PCB


Modul 7: Pengurusan Dokumen dan Rekod Gaji

 • Penyediaan Slip Gaji
 • Penyimpanan Rekod
 • Akta Perlindungan Data Peribadi


Modul 8: Kesimpulan dan Sesi Soal Jawab

 • Kesimpulan
 • Sesi Soal Jawab

Yuran kursus ini RM9,000.

Ada 2 kaedah pembayaran:

 1. Menggunakan dana sendiri
 2. Menggunakan caruman HRDC anda

Tuan Firdaus Jailan merupakan seorang strategis perniagaan dan pempengaruh bisnes.

Beliau dikenali melalui perkongsian tentang ilmu perniagaan yang praktikal dan mudah dilaksanakan.

Beliau juga merupakan pengasas syarikat ABS Digital Media Sdn Bhd, ABS Urus Sdn Bhd, ABS Comp Sdn Bhd & ABS Training Sdn Bhd.

Firdaus Jailan dikenali atas pendekatan perniagaannya yang jujur dan terus terang.

Klik sini untuk trainer profile yang lebih lengkap.

Contact

Hubungi Kami

Klik Di Bawah Untuk Contact Kami

Klik sini untuk team kami bantu.
Ada soalan?
Oleh: ABS Digital
Hai! Ada sebarang soalan? Klik butang hijau di bawah: