Kursus Strategi Mengambil Pekerja Bersama Talent Corporation Malaysia Berhad

Tajuk: Kursus Talent Acquisition Fundamentals & Strategies for Interviews and Candidate Selection di Talent Corporation Malaysia Berhad

Pada 4 dan 5 Mac 2024, ABS Digital Media Sdn Bhd telah berjaya menganjurkan bengkel “Talent Acquisition Fundamentals & Strategies for Interviews and Candidate Selection” untuk pengurus bukan HR di Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp).

Bengkel dua hari ini telah diadakan dari pukul 9 pagi hingga 5 petang setiap hari dalam mod latihan dalaman (in-house training) yang layak untuk tuntutan HRDC.

Objektif utama bengkel ini adalah untuk melengkapkan pengurus bukan HR yang terlibat dalam saringan dan pengambilan pekerja dengan pemahaman yang kukuh tentang:

  • Amalan terbaik perolehan bakat,
  • implikasi perolehan bakat yang tidak berkesan terhadap prestasi perniagaan, dan
  • peranan penting yang dimainkan oleh pengurus pengambilan dalam memastikan kesepadanan antara individu dengan pekerjaan (person-job fit) dan organisasi (person-organisation fit).

Sepanjang bengkel ini, peserta telah didedahkan kepada pelbagai aspek penting dalam perolehan bakat, termasuk:

  1. Amalan terbaik perolehan bakat merangkumi perancangan tenaga kerja, pengambilan, pemilihan, dan pengambilan pekerja, dengan penekanan kepada aktiviti pra-temu duga, semasa temu duga, dan pasca temu duga.
  2. Implikasi negatif perolehan bakat yang tidak berkesan terhadap prestasi perniagaan, termasuk kepentingan menyelaraskan strategi HR dengan strategi perniagaan dan kesan buruk pengambilan pekerja yang lemah.
  3. Konsep person-job fit dan person-organisation fit, serta cara mengintegrasikan kedua-dua jenis kesesuaian ini ke dalam kriteria dan kaedah pemilihan.
  4. Amalan temu duga yang baik dan masalah lazim dalam temu duga yang membawa kepada kesilapan dalam keputusan pengambilan pekerja.
  5. Tanggungjawab undang-undang majikan dalam proses pemilihan dan pengambilan pekerja.
  6. Pembangunan soalan temu duga berasaskan tingkah laku (behavioural-based) dan situasi (situational-based) berdasarkan data kompetensi pekerjaan.

Kandungan kursus disampaikan melalui kuliah fizikal, perbincangan yang dipimpin oleh pengajar, dan pelbagai aktiviti individu serta berkumpulan.

Penilaian pra dan pasca bengkel telah dijalankan secara dalam talian menggunakan soalan aneka pilihan untuk mengukur tahap pembelajaran peserta.

Secara keseluruhannya, bengkel “Talent Acquisition Fundamentals & Strategies for Interviews and Candidate Selection” anjuran ABS Digital Media Sdn Bhd telah berjaya mencapai objektifnya dalam memperkasakan pengurus bukan HR di TalentCorp dengan pengetahuan dan kemahiran penting dalam perolehan bakat.

Bengkel ini dijangka dapat meningkatkan keberkesanan proses pengambilan pekerja di TalentCorp, seterusnya menyumbang kepada pembentukan tenaga kerja yang berkualiti dan prestasi organisasi yang lebih baik.

Klik sini untuk team kami bantu.
Ada soalan?
Oleh: ABS Digital
Hai! Ada sebarang soalan? Klik butang hijau di bawah: