Program Kursus Membina SOP Bersama Addar Global Sdn Bhd

Pada 10-11 Jun 2024, ABS Digital Media Sdn Bhd telah mengendalikan kursus “Kursus Membina SOP” untuk klien mereka, Addar Global Sdn Bhd.

Kursus komprehensif ini, yang berlangsung dari 9 pagi hingga 5 petang, disertai oleh 13 peserta yang terdiri daripada pengarah, pengurus sumber manusia, pengurus, dan ketua jabatan.

Kursus ini direka untuk membekalkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membina dan melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) yang berkesan dalam organisasi mereka.

Enam modul utama yang dibentangkan termasuk:

  1. Kepentingan SOP
  2. Manfaat SOP
  3. Kesan Buruk Tiada SOP
  4. 5 Mindset Membina SOP
  5. Kaedah Membina SOP
  6. Kaedah Pelaksanaan SOP

Setiap modul dirancang untuk memberi pemahaman mendalam tentang bagaimana SOP dapat memastikan kelancaran operasi, meningkatkan kecekapan, dan mengekalkan kualiti perkhidmatan.

Selain daripada pembelajaran teori, peserta juga terlibat dalam pelbagai aktiviti praktikal seperti roleplay, hands-on membina SOP, dan pembentangan.

Aktiviti ini bertujuan untuk memperkukuh pemahaman peserta dan membolehkan mereka mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi sebenar.

Maklum balas daripada peserta menunjukkan bahawa kursus ini sangat bermanfaat dan relevan dengan keperluan organisasi mereka.

Mereka merasa lebih yakin untuk membina dan melaksanakan SOP yang berkesan selepas menyertai kursus ini.

Secara keseluruhannya, “Kursus Membina SOP” anjuran ABS Digital Media Sdn Bhd telah berjaya mencapai matlamatnya dengan membekalkan peserta dari Addar Global Sdn Bhd kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangunkan dan melaksanakan SOP yang mantap.

Diharapkan kursus ini akan membantu meningkatkan kecekapan operasi dan kualiti perkhidmatan di Addar Global Sdn Bhd.

Klik sini untuk team kami bantu.
Ada soalan?
Oleh: ABS Digital
Hai! Ada sebarang soalan? Klik butang hijau di bawah: