Program Kursus Membina SOP Bersama Soleh Education Sdn Bhd

Pada 10 Mei 2024, ABS Digital Media Sdn Bhd telah berjaya mengadakan satu kursus latihan bertajuk “Kursus Membina SOP” untuk klien mereka, Soleh Education Sdn Bhd.

Kursus sehari ini telah diadakan dari pukul 9 pagi hingga 5 petang dan disertai oleh 21 peserta yang terdiri daripada pengarah, pengurus sumber manusia, pengurus, pentadbir, penyelaras, dan penyelia dari Tadika & Sekolah Rendah Islamic di bawah Soleh Education.

Objektif utama kursus ini adalah untuk membekalkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membina dan melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) yang berkesan dalam organisasi mereka.

Kursus ini merangkumi enam modul utama:

  1. Kepentingan SOP
  2. Manfaat SOP
  3. Kesan Buruk Tiada SOP
  4. 5 Mindset Membina SOP
  5. Kaedah Membina SOP
  6. Kaedah Pelaksanaan SOP

Modul-modul ini direka untuk memberikan peserta pemahaman yang menyeluruh tentang peranan penting SOP dalam memastikan kelancaran operasi, meningkatkan kecekapan, dan mengekalkan kualiti perkhidmatan dalam organisasi mereka.

Selain sesi pembelajaran teori, peserta juga terlibat dalam pelbagai aktiviti praktikal seperti roleplay, hands-on membuat SOP, dan pembentangan.

Aktiviti-aktiviti ini bertujuan untuk mengukuhkan kefahaman peserta dan membolehkan mereka mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi sebenar.

Maklum balas daripada peserta menunjukkan bahawa kursus ini amat bermanfaat dan relevan dengan keperluan organisasi mereka.

Mereka berasa lebih yakin untuk membina dan melaksanakan SOP yang berkesan setelah menghadiri kursus ini.

Secara keseluruhannya, “Kursus Membina SOP” anjuran ABS Digital Media Sdn Bhd telah mencapai objektifnya dalam membekalkan peserta dari Soleh Education dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangunkan dan melaksanakan SOP yang mantap.

Kursus ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kecekapan operasi dan kualiti perkhidmatan di Tadika & Sekolah Rendah Islamic di bawah Soleh Education Sdn Bhd.

Klik sini untuk team kami bantu.
Ada soalan?
Oleh: ABS Digital
Hai! Ada sebarang soalan? Klik butang hijau di bawah: