Trainer Profile

Puan Nurhidayah Binti Jaafar

Lead trainer kami yang berpengalaman lebih 10 tahun dalam memberi latihan komunikasi dan kepimpinan dalam sektor korporat dan swasta.

Trainer Profile

Beliau merupakan seorang konsultan dan jurulatih bertauliah dalam bidang komunikasi dan kepimpinan berasaskan kajian hadith psikologi. Aktif berkongsi di media sosial, beliau mengendalikan bengkel latihan dan menulis buku. 

Sepanjang 11 tahun dalam bidang ini, beliau sudah melatih lebih daripada 4000 orang dalam sektor korporat, badan kerajaan dan swasta, institusi pendidikan, badan sosial dan pasukan bisnes kecil.

Tahun: 2005 – 2008
Kelayakan: Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan Kepujian
Universiti: Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Tahun: 2001 – 2004
Kelayakan: Diploma Teknologi Kejuruteraan Awam
Universiti: Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Kumpulan ABS Education Sdn. Bhd. HR Konsultan
2017 – sekarang
Mengendalikan bengkel latihan dan membekalkan Standard
Operating Procedure (SOP) untuk pengurusan dan operasi bisnes.

ABS Edu Consult PLT. Ketua Pegawai Operasi
2017 – 2021
Memimpin pasukan syarikat untuk aktiviti bisnes berkaitan khidmat
latihan, perundingan dan penerbitan produk pengurusan bisnes dan
pendidikan.

Trainer Profesional
2011 – sekarang
Memberikan khidmat latihan kepada kakitangan dalam sektor
pendidikan, kerajaan, badan korporat dan organisasi sosial.

InnoLearn.
Pengasas platform pembelajaran digital, InnoLearn
2019 – 2021
Mengasas dan menjadi sebahagian dari content creator website
Innolearn sebagai platform pembelajaran atas talian.

SMK Sri Garing, Rawang. Guru
2009 – 2010
Menjadi guru sandaran tidak terlatih yang menjalankan tugas
pengajaran dan pentadbiran.

Berikut adalah gabungan semua tajuk dari 1 hingga 16:

1. Jabatan Hal Ehwal Syari’ah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Brunei Darussalam
Tajuk: Kaunseling Gaya Nabi

2. Universiti Malaysia Sabah
Tajuk: Lead Like Muhammad

3. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Malaysia
Tajuk: Kepimpinan Gaya Nabi

4. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Tajuk: Membangunkan Nilai Bakat Usahawan Muda

5. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), Malaysia
Tajuk: Mendorong Anak Gaya Nabi

6. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Negeri Sembilan, Malaysia
Tajuk: Mendorong Pelajar Corot Menggunakan Teknik Nabi

7. Institut Teknologi Petroleum Petronas (INSTEP), Terengganu, Malaysia
Tajuk: Mendorong Anak Gaya Nabi

8. Majlis Ugama Islam Negeri Sembilan, Malaysia
Tajuk: Komunikasi Interpersonal Berkesan

9. Fakulti Sains Dan Matematik, UiTM Segamat, Johor, Malaysia
Tajuk: Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Gaya Nabi

10. Yayasan As Saadah, Malaysia
Tajuk: Mendorong Perubahan Tingkah Laku Menggunakan Teknik Nabi

11. Pusat Islam dan Pembangunan Insan, Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Tajuk: Mendorong Pelajar Gaya Nabi

12. Majlis Ugama Islam Pahang, Malaysia
Tajuk: Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Gaya Nabi

13. Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI), Malaysia
Tajuk: Mendorong Kanak-kanak Gaya Nabi

14. Little Chalips, Malaysia
Tajuk: Mendorong Kanak-kanak Gaya Nabi

15. Institut Kemas, Malaysia
Tajuk: Mendorong Kanak-kanak Gaya Nabi

16. Sekolah kerajaan dan swasta seluruh Malaysia

Berikut adalah susunan barisan yang diberikan:

1. Buku Mendorong Pelajar Kelas Corot dengan Menggunakan Teknik Nabi (2013)

2. Ebook Mendorong Tingkah Laku Positif Kanak-kanak (2015)

3. Buku 100 Skrip Mendorong Anak Positif (2016)

4. Buku Mendorong Tingkah Laku Positif Kanak-kanak: 25 Pengalaman Autentik Aplikasi Teknik Nabi di Tadika ABS (2016)

5. Dudel Mendorong Kanak-kanak Positif (2018)

6. Pembelajaran Digital Strategi Pengajaran & Pembelajaran Menggunakan Teknik Nabi (2019)

7. Buku Kod Kepimpinan Perempuan (2021)

Galeri

Galeri Latihan

Berikut sebahagian gambar latihan yang beliau jalankan.

Klik sini untuk team kami bantu.
Ada soalan?
Oleh: ABS Digital
Hai! Ada sebarang soalan? Klik butang hijau di bawah: