Ini Skill Wajib Ada Untuk Ketua/Majikan

Dalam video ini, Puan Ainon menerangkan 1 skill yang wajib untuk seorang ketua atau majikan untuk ada supaya organisasi/syarikat boleh berkembang.

3 Lagi Video Percuma

Di bawah ini, kami kongsikan 3 video perkongsian percuma daripada Tuan Haji Syamsul Amri bin Abdul Razak, Jurulatih Bertauliah bagi Lead Like Muhammad.

Video 1: Bagaimana Kaedah Untuk Menjadi Pemimpin Yang Disenangi Anak Buah?

Video 2: Bagaimana Seorang Pemimpin Yang Menaikkan Motivasi Anak Buah Mereka?

Video 3: Bagaimana Kaedah Mendorong Anak Buah Menyelesaikan Isu Operasi?

Adakah Tuan Berminat Untuk Mendalami Ilmu Aplikasi Lead Like Muhammad?

Kursus Lead Like Muhammad 101

Transformasi Organisasi Anda Dengan Teknik Kepimpinan Gaya Nabi

Subjek kepimpinan telah dikaji dan diteliti oleh banyak orang, termasuk mereka yang ingin belajar daripada individu yang paling berpengaruh dalam sejarah, Nabi Muhammad s.a.w seperti yang dinyatakan oleh Profesor Michael Hart dalam bukunya, ‘The 100: A Ranking of The Most Influential Person in History’.